Bogen

Der er en række samfundsforhold, journalister ikke kan afdække tilfredsstillende, hvis de kun tænker og arbejder nationalt. Men dette vigtige demokratiske problem er der en løsning på: Samarbejde på internationale hold i det, der har fået navnet cross border journalistik. Journalister fra forskellige lande researcher i fællesskab, deler deres viden og offentliggør til hver sin målgruppe på hver sit sprog.

Denne bog samler erfaringerne fra pionerer og præsenterer deres arbejdsproces fra ide til offentliggørelse.