Geert Hofstede

Cultures and Organizations, Software of the Mind

McGraw-Hill USA
http://geert-hofstede.com/publications.html

Year: 1991

Type: academia

Bogen har det udtrykkelige formål at redegøre Hofstedes forskning om kulturforskelle på en let tilgængelig måde. I bogen fra 1991 er første kapitel er en introduktion til Hofstedes begreber, kapitlerne 2, 3, 4, 5 og 7 beskriver Hofstedes såkaldte dimensioner. Bogen findes også i en opdateret version fra 2010, den tilføjer et par ekstra "dimensioner", omtalt i kapitel 7 og 8.

This book has the explicit aim to explain Hofstedes research on cultural differences in an easy way. In the first chapter of the 1991 version Hofstede introduces his terminology, chapters 2, 3, 4, 5 and 7 explain his so-called dimentions. The book has been republished in an updated version in 2010 adding extra "dimensions" in chapter 7 and 8.

  • Kapitel
    Kapitel 4
  • Sprog
    English
  • Land
    USA